Convocare CEX iulie 2013

În data de 10 iulie 2013, orele 18.00 va avea loc şedinţa Comitetului Executiv al Asociaţiei de proprietari Turn T3, str. Doamna Ghica nr. 32B, la sediul asociţiei. În cazul în care membrii comitetului nu pot ajunge, aceştia pot delega un alt membru să-l reprezinte sau să trimită votul său prin e-mail.

Membrii Comitetului Executiv sunt următorii:

  • Florin C. Vasile – Preşedinte
  • Emil Săndulescu – membru
  • Alin Drugău – membru
  • Dan Petre – membru
  • Flavius Cărnaru – membru

La această şedinţă a fost chemat şi cenzorul, Cosmin Gheară pentru că este un lucru legat de cheltuielile asociaţiei.

Ordinea de zi:

  1. Prezentarea modului de calcul al cosnumului după ce vom avea contractul cu Enel
  2. Prezenatarea lucrărilor efectuate în cladire în ultimul an şi ce mai este de făcut în perioada iurmatoare pentru finalizarea imobilului
  3. Prevederea unei taxe pentru posesorii de animale de companie din clădire
  4. Prevederea unei taxe pentru întreţinerea parcării numai pentru posesorii acestora
  5. Alte

De aici puteți downloada convocatorul cu ordinea de zi și explicații: Convocare CEX iulie 2013

Cont pentru plata întreținerii

ASOCIATIA DE PROPRIETARI TURN T3
CIF: 28993486
ING BANK
Cont: RO33INGB0000999905573937
Str. Doamna Ghica 32B, sector 2, Bucuresti