Convocator Adunarea Creditorilor Euro Habitat

În data de 22 noiembrie 2012, ora 16.00, la sediul RVA Insolvency Specialist SPRL din str. Turturelelor, nr. 11A, bl. C, et. 4, sector 3, Bucuresti (Phoenicia Business Center) va avea loc Adunarea Creditorilor Euro Habitat.

Ordinea de zi

  1. Prezentarea Raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului SC Euro Habitat SRL – în insolvență.
  2. Prezentarea Raportului întocmit de către SC Tagor SRL, privind estimarea costurilor necesare finalizării proiectului „Planorama”, pornind de la stadiul actual al lucrărilor
  3. Prezentarea analizei fluxurilor de trezorerie ale societății debitoare în perioada 01.01.2007-30.06.2012

Creditorii pot fi reprezentați în cadrul adunării prin împuterniciți, cu procură specială autentică, sau în cazul creditorilor bugetari și a celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității.

convocare AC EH

Cont pentru plata întreținerii

ASOCIATIA DE PROPRIETARI TURN T3
CIF: 28993486
ING BANK
Cont: RO33INGB0000999905573937
Str. Doamna Ghica 32B, sector 2, Bucuresti