Convocare Adunarea Generală 2023

Adunarea Generală a Asociației de Proprietarilor Turn T3

Joi, 30 martie 2023 / Ora 18.00

Prin prezenta,

Subscrisa, Asociaţia de Proprietari Turn T3, str. Doamna Ghica nr. 32B, reprezentată de Președinte, a convocat Adunarea Generală Ordinară în data de joi, 30 martie 2023, orele 18.00, la sediul asociatiei. Informarea va fost adusă la cunoștință având în vedere calitatea dvs. de proprietar al unui imobil situat la adresa de mai sus.

Adunarea Generală 2021

Cont pentru plata întreținerii

ASOCIATIA DE PROPRIETARI TURN T3
CIF: 28993486
ING BANK
Cont: RO33INGB0000999905573937
Str. Doamna Ghica 32B, sector 2, Bucuresti