Adunarea Generală 2021

Adunarea Generală a Asociației de Proprietarilor Turn T3

Joi, 30 septembrie 2021 / Ora 18.00

Prin prezenta,

Subscrisa, Asociaţia de Proprietari Turn T3, str. Doamna Ghica nr. 32B, reprezentată de Președinte, a convocat Adunarea Generală Ordinară în data de joi, 30 septembrie 2021, orele 18.00, la sediul asociatiei. Informarea va fost adusă la cunoștință având în vedere calitatea dvs. de proprietar al unui imobil situat la adresa de mai sus.

Adunarea Generală 2021

Pentru că la ședința din 23 Septembrie nu s-a întrunit cvorum s-a convenit ca în data 30 se ptembrie să fie reconvocați membrii asociației pentru Adunarea Generală a Asociației de Proprietari. Fiind cea de a doua convocare, adunarea este statutară.

Mai jos găsiți atât Darea de Seamă a președinteui cât și Procesul Verbal al ședinței ce a avut loc.

Cont pentru plata întreținerii

ASOCIATIA DE PROPRIETARI TURN T3
CIF: 28993486
ING BANK
Cont: RO33INGB0000999905573937
Str. Doamna Ghica 32B, sector 2, Bucuresti