Proces Verbal CEX – 10 iulie 2013

În data de 10 iulie 2013, orele 18.00 a avut loc loc şedinţa Comitetului Executiv al Asociaţiei de proprietari Turn T3, str. Doamna Ghica nr. 32B, la sediul asociţiei.

Membrii Comitetului Executiv perezenti următorii:

 • Florin C. Vasile         – Preşedinte       – prezent
 • Emil Săndulescu       – membru            – prezent
 • Alin Drugău               – membru            – prin reprezentant (trimis e-mail catre Florin Vasile. Acesta a fost prezentat membrilor si atasat prezentului proces verbal)
 • Dan Petre                    – membru           – prezent
 • Flavius Cărnaru        – membru           – prezent

La această şedinţă au fost prezenti şi cenzorul, Cosmin Gheară pentru că este un lucru legat de cheltuielile asociaţiei şi avocatul asociaţiei Mihai Neacşu pentru o cât mai bună reprezentare.

Sedinta a început la ora stabilită.

A fost prezentată ordinea de zi conform convocarii din 3 iulie pentru şedinţa.din 10 iulie 2013.

Ordinea de zi:

 1. Prezentarea modului de calcul al cosnumului după ce vom avea contractul cu Enel
 2. Prezenatarea lucrărilor efectuate în cladire în ultimul an şi ce mai este de făcut în perioada iurmatoare pentru finalizarea imobilului
 3. Prevederea unei taxe pentru posesorii de animale de companie din clădire
 4. Prevederea unei taxe pentru întreţinerea parcării numai pentru posesorii acestora
 5. Alte

Şedinţa a început la ora stabilită:

1. Prezentarea modului în care se va face calculul consumului de curent

Modul în care se vor face aceste calcule de plată pentru consumul de curent se vor diferenţia faţă de proprietăţile ocupate şi cele neocupate. Astfel curentul va fi plătit în mod diferit.
Daca timp de aproape 2 ani nu am plătit curentul, din momentul intrării în vigoare a contractului cu ENEL curentul consumat de bloc (ilumint, lifturi, pompe de apă s.a.m.d.) va apărea în lista de întreţinere. Să sperăm că nu vom fi obligaţi să plătim ceva din urmă.

Împreună cu Emil Săndulescu am adus îmbunătăţiri consumului de curent prin modificarea lămpilor de iluminat şi atfel am redus consumul cu iluminatul cu 66% si am efectuat modernizarea pompelor de apă pentru a reduce consumul de energie cu 33%. Practic am făcut în aşa fel ca atunci când vor începe aceste consumuri să plătim cu 50% mai puţin decât a fost gândit iniţial de către EH.

Aceasta cheltuială va fi făcută în mod diferit de cei care locuiesc în bloc faţă de cei care nu locuiesc. Astfel:

 • Iluminatul general de siguranţă care este obligatoriu prin normele de la pompieri va fi plătit de către toti proprietarii – plătit  la cota parte indiviză
 • Iluminatul general va fi plătit doar de cei care locuiesc in bloc – plătit la nr. de persoane
 • Iluminatul parcării va fi plătit de toţi proprietarii de locuri de parcare (de loc de parcare) în proporţie de 66% şi 34% de către cei care locuiesc în bloc. Cei 34% reprezintă iluminatul spaţilor  tehnice comune care sunt amplasate la subsoluri – plătit la nr. de persoane.
 • Curentul consumat de către pompele de apă va fi plătit doar de cei care consumă apa prin adăugarea costului la m3 de apă.
 • Consumul făcut de lifturi va fi plătit de către cei care locuiesc în bloc – platit la nr. de persoane

Deocamdata aceste cheltuieli nu se regasesc in lista pentru ca nu avem finalizat contractul.

S-a aprobat in unanimitate modul de calcul prezentat.

2. Prezentarea lucrarilor efectuate în cladire în ultimul an şi ce mai este de făcut în perioada iurmatoare pentru finalizarea imobilului a fost facuta de dl. Emil Sandulescu.

Emil Sandulescu a prezentat lista lucrarilor pe care o atasam acestui proces verbal.

Nu s-au ridicat noi intrebari sau probleme.

3. Punerea unei taxe suplimentare la listele de întreţinere pentru posesorii de animale din clădire

La cererea mai multor locatari catre presedintele asociatiei, acesta face urmatoarea propunere:

Locatarii care au animale trebuie să anunţe administraţia câte animele au. De asemena animalele nu se pot controla şi îşi fac nevoile unde îi apucă. Deşi unii proprietari înţeleg să cureţe după ele altele nu fac acest lucru. Conform legii CEX-ul poate pune o tază suplimetară pentru aceste persoane care ajtă la curăţarea blucului. Aceasta taxa va fi folosita pentru cumpararea materialelor de curatenie speciale cum ar fi dezinfectanti.

S-a decis reluarea discutiei o data cu introducerea regulamentului de ordine interioara.

4. Înfinţarea unei taxe suplimentare pentru întreţinerea parcării pentru posesorii acestor locuri

Aşa cum am arătat mai sus o dată cu apariţia costului de consum al curentului electric o parte din acesta se va repartiza posesorilor de locuri de parcare. De asemenea parcarea are şi un regim propriu de curăţenie şi întreţinere. Acest lucru costă şi nu poate fi repartizat către proprietarii care nu au loc de poarcare.

Exemplu de cheltuieli vis-a-vis de parcare:

 • iluminatul parcării
 • vopsirea periodică a parcării
 • curăteţinia
 • schimbare lămpilor arse
 • schimbarea senzorilor de mişcare care se strică
 • stricarea portii sau a elementelor din poarta de acces
 • samd

Taxa propusa de Florin Vasile este de 10 lei per loc de parcare.

S-a votat in unanimitate pentru taxa de 10 lei.

În paralel trebuie gasită o solutie de amendare a celor care parchează pe locurile altora. În acest sens putem face ca la alte ansamble rezidentiale care au impus o amoenda de 100 de lei pentru cei care ocupă abuziv locurile de parcare si blocarea rotilor cu instrumente speciale.

De aici puteti descarca copia procesului verbal: Proces Verbal CEX 10 iulie 2013

SITUATIE LUCRARI IUNIE 2011

-SITUATIE LUCRARI – REST EXECUTAT LA 12.06.2013

Cont pentru plata întreținerii

ASOCIATIA DE PROPRIETARI TURN T3
CIF: 28993486
ING BANK
Cont: RO33INGB0000999905573937
Str. Doamna Ghica 32B, sector 2, Bucuresti