Proces verbal Adunarea Generală 2024

Adunarea Generală a Asociației de Proprietarilor Turn T3

Joi, 11 aprilie 2024 / Ora 19.00

Subscrisa, Asociaţia de Proprietari Turn T3, str. Doamna Ghica nr. 32B, reprezentată de Președinte, a avut loc Adunarea Generală Ordinară în data de joi, 11 Aprilie 2024, orele 18.00, la sediul asociatiei.

Mai jos gasiti Procesul Verbal.

Adunarea Generală 2024

Cont pentru plata întreținerii

ASOCIATIA DE PROPRIETARI TURN T3
CIF: 28993486
ING BANK
Cont: RO33INGB0000999905573937
Str. Doamna Ghica 32B, sector 2, Bucuresti