Convocare Adunarea Generală 2024

Adunarea Generală a Asociației de Proprietarilor Turn T3

Joi, 4 aprilie 2024 / Ora 19.00

Prin prezenta,

Subscrisa, Asociaţia de Proprietari Turn T3, str. Doamna Ghica nr. 32B, reprezentată de Președinte, a convocat Adunarea Generală Ordinară în data de joi, 11 Aprilie 2024, orele 18.00, la sediul asociatiei. Informarea va fost adusă la cunoștință având în vedere calitatea dvs. de proprietar al unui imobil situat la adresa de mai sus.

Adunarea Generală 2024

Cont pentru plata întreținerii

ASOCIATIA DE PROPRIETARI TURN T3
CIF: 28993486
ING BANK
Cont: RO33INGB0000999905573937
Str. Doamna Ghica 32B, sector 2, Bucuresti