Intretinere Aprilie 2022

Prin prezenta vă informăm că a fost afișată lista de întreținere aferentă lunii Aprilie 2022

Data scadentă 15 iunie 2022.

Plățile se pot face prin urmatoarele metode:

În numerar la caseria asociației în fiecare miercuri între orele 17,00 – 19,00 (sau în fiecare zi lucrătoare, de luni până vineri, între orele 10,00 – 19,00 cu un telefon înainte).

Prin virament utilizând datele bancare ale asociatiei cu menționarea numărului apartamentului pentru care se face plata.

Vă informăm ca începând cu 1 Martie 2022, prețul per kw la energie electrică este de 0,99 lei/kw față de 0,84 în lunile anterioare.

Colectarea gunoiului de către Supercom în luna Martie, este de 10,31 lei/locatar. Reamintesc faptul că, începând cu 1 Ianuarie 2022, acesta nu se mai plătește la Direcția de Taxe Locale colectarea aceastei taxe revenind în sarcina asocațiilor de locatari și plata către Supercom.

Cont pentru plata întreținerii

ASOCIATIA DE PROPRIETARI TURN T3
CIF: 28993486
ING BANK
Cont: RO33INGB0000999905573937
Str. Doamna Ghica 32B, sector 2, Bucuresti