Proces Verbal Adunarea Generala 2018

La data de 31 iulie 2018, orele 18.00, subscrisa, Asociaţia de Proprietari Turn T3, str. Doamna Ghica nr. 32B, reprezentată de Președinte, a ținut Adunarea Generală Ordinară, la sediul asociatiei. Reconvocarea a fost adusă la cunoștință prin afișarea la avizier în loby-ul blocului, la loc vizibil in data de 22 iulie 2018. De asemenea a fost publicată pe site-ul www.asociatia-planorama.ro .

Se declară începerea ședinței,  la ora 18:00.
La ședința au semnat cei prezenți în lista de prezență.
S-a constatat prezența unui număr de 56 de persoane (personal sau sau prin împuterniciți).
S-a trecut la prezentarea ordinii de zi prin vocea președintelui.

Ordinea de zi:

  1. Votarea timpului alocat pentru propuneri, sugestii și întrebări pe perioada adunării generale, pentru fiecare membru al asociației
  2. Darea de seamă a lucrărilor efectuate de la ultima adunare
  3. O scurtă prezentare a problemelor clădirii
  4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
  5. Diverse

S-a trecut la votarea ordinii de zi:

Votat cu unanimitate pentru, 0 (zero) voturi impotriva, 0 (zero) abtineri.


Președintele a cerut ca timpul de exprimare a opiniilor fiecărui membru pentru fiecare problema sa nu fie mai mare de 2 minute.

Votat cu unanimitate pentru, 0 (zero) voturi impotriva, 0 (zero) abtineri.


Pentru punctul doi de pe ordinea de zi, președintele a dat citire darii de seama. Cu aceasta ocazie membrii prezenți au putut afla care sunt problemele cu care s-a confruntat asociația si cum au fost rezolvate, ce îmbunătățiri s-au adus clădirii samd. De asemenea s-a discutat despre faptul că instanța a respins atât la fond cât și la apel cerea noastră ca cheltuielile făcute de asociație pentru punerea în funcțiune a clădirii să fie trecute în tabelul creanțelor lui Euro Habitat. De asemenea s-a adus la cunoștința membrilor prezenți că datoriile celor 30 de apartamente a lui Euro Habitat aflate în clădire au fost trecute în tabelul creanțelor în valoare de peste 300 mii lei.

De asemenea președintele a informat adunarea că până la prezenta ședință, asociația nu are datorii către terți. Plățile către terți sunt ținute foarte atent, astfel încât niciodată asociația să nu fie nevoită să plătească penalități terților. Acest lucru a făcut posibilă colectarea de penalități, conform legii, de la cei care au întârziat cu plățile către asociație iar banii strânși din aceste penalități au fost folosiți pentru reparații diverse fără a mai fi nevoie de colectarea unor fonduri speciale pentru reparații. Un alt subiect care poate fi considerat un beneficiu clar adus imobilului a fost schimbarea ușii de la intrarea în bloc. Aceasta a trebuit să fie schimbată nu numai pentru faptul că arăta foarte rău, ci că, pur și simplu, după ce în fiecare an ușa trebuia reparată de 5-6 ori, aceasta având tâmplăria din aluminiu, se tocise și era ruptă în atâtea locuri că nu mai putea fi reparată. La un an de când a fost montată noua ușă nu a mai fost reparată niciodată, iar aspectul intrării arată civilizat.

Un alt aspect adus la cunoștința membrilor este modernizarea sistemului electric al clădirii care în ultimii ani a dus de la 25 mii lei/lună la 9 mii lei într-o primă fază ca astăzi cheltuielile lunare cu electricitatea să fie un pic peste 4 mii lei lunar (exceptând iarna când degivrarea de la intrarea în garaj crește iar acel curent suplimentar este plătit exclusiv de către proprietarii locurilor de parcare). Suma totală reprezintă consumul lifturilor, iluminatul spațiilor comune și consumul pentru funcționarea sistemelor anti incendiu plus pompele de apă.

La punctul 3 s-a făcut prezentarea problemelor cu care se confruntă în continuare asociația și buna funcționare a clădirii. Cea mai importantă problemă a fost ridicată de punerea în funcțiune a celorlalte lifturi și eventual renegocierea sau schimbarea firmei care face mentenanța pentru lifturi. După ce am discutat cu Schindler s-a ajuns la următoarea decizie:

Schindler este singura companie care poate face service-ul pentru lifturile produse de către ei. Având un depozit care are componente de peste 2 milioane de Euro poate face 99% din reparații în maximum 48 de ore. De la discuția avută cu ei de acum doi ani lifturile nu au mai avut probleme majore și nu s-a mai cheltuit niciun ban suplimentar pe reparații. Orice blocaj a lifturilor a fost rezolvată în aceiași zi sau în maximum 12 uero. Punerea în funcțiune a celorlalte două lifturi înseamnă peste 5.000 Euro plus taxe la care se vor adăuga cheltuieli de întreținere lunare plus cheltuieli lunare pentru curentul electric consumat. Daca astăzi aproximativ 1.100 lei este valoare consumului lunar după punerea în funcțiune a celorlalte lifturi am avea o creștere a cheltuielilor cu 35% la care s-ar adăuga și mentenanța lor la 500 Euro lunar. În prezent nu se simte nevoia să punem în funcțiune aceste două lifturi ca sa cheltuim sumele acestea. Propunerea a fost ca, momentan, să rămânem în aceiași formulă ca până în prezent.

S-a trecut la votul pentru punerea în funcție a lifturilor care nu funcționează la data acestei ședinței.

Votat cu unanimitate pentru, 0 (zero) voturi impotriva, 0 (zero) abtineri.


S-a trecut la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli

Președintele a cerut următoarele:
S-a propus ca structura actuala a asociației sa rămână astfel: președinte, un cenzor, 5 membrii ai Comitetului Executiv (inclusiv președintele), si instalatorul blocului care sa rămână in continuare Zamfir Nicolae, urmând ca eventualele îndatoriri ale unui administrator sa fie preluate de către Comitetul Executiv, verificarea si semnarea de către Cenzor.

Votat cu unanimitate pentru, 0 (zero) voturi impotriva, 0 (zero) abtineri.


S-a propus ca în locul domnului Dan Petre, membru în Comitetul Executiv, care nu mai este proprietar în acest imobil să fie domnul Cătălin Petcuț.

Votat cu unanimitate pentru, 0 (zero) voturi impotriva, 0 (zero) abtineri.


Astfel în prezent Comitetul Executiv al Asociației de Proprietari Turn T3 din str. Doamna Ghica nr 32B este format din:
Florin C. Vasile – președinte
Flavius Cărnaru – membru comitet executiv
Adrian Teslovan – membru comitet executiv
Alin Drugău – membru comitet executiv
Cătălin Petcuț – membru comitet executiv
Cosmin Gheară – cenzor


S-a propus ca salariile să rămână neschimbate.

Votat cu unanimitate pentru, 0 (zero) voturi impotriva, 0 (zero) abtineri.


Cheltuielile curente se repartizează conform legislației în vigoare și sunt conforme contractelor încheiat cu furnizorii după cum urmează:
Cleverys Audit SRL pentru contabilitate
Supercom SA pentru colectarea gunoiului menajer
Phoenix Mar SRL pentru curatenie
Apa Nova pentru consumul apa
Engie SA pentru consumul de gaze
Renovatio Trading pentru energie electrica
Schindler Romania SRL pentru intretinerea lifturilor
Interada SRL intretinere interfon si supraveghere video
RCS & RDS SA pentru telefonie si internet s.a.m.d.confor
m facturilor primite.

Votat cu unanimitate pentru, 0 (zero) voturi impotriva, 0 (zero) abtineri.


Diverse

  1. Președintele propune amplasarea de camere de supraveghere video pe etaje, pe culoarul cu ghena de gunoi, loc unde se întâmplă des ca anumiți locatari să lase gunoi, ambalaje mari, materiale de construcții, mâncare și alte mizerii împrăștiate în ușa ghenei sau in camerele anterioare tomberonului creând un disconfort pentru vecini, fără să poată fi tras la răspundere.

Votat cu unanimitate pentru, 0 (zero) voturi impotriva, 0 (zero) abtineri.


Referitor la spatiile de parcaje, membrii asociației propun căutarea unor soluții de oprire a intrării abuzive în parcare subterana, privată. Președintele urmează să analizeze posibilitățile atât legale cât și practice de rezolvare a acestei probleme.


Acest proces verbal s-a încheiat astăzi, 31 iulie 2018, unul pentru arhiva asociației, si multiplicat in 6 exemplare cu caracter de copie, câte unul pentru fiecare membru al Comitetului Executiv, unul pentru cenzor, unul pentru președinte.


Semnatari:
Florin C. Vasile – Președinte 
Alin Drugău – Membru comitet 
Adrian Teslovan – Membru comitet 
Flavius Cârnaru – Membru comitet 
Cătălin Petcuț – Membru comitet 
Cosmin Gheară – Cenzor 

Cont pentru plata întreținerii

ASOCIATIA DE PROPRIETARI TURN T3
CIF: 28993486
ING BANK
Cont: RO33INGB0000999905573937
Str. Doamna Ghica 32B, sector 2, Bucuresti