Modalități de economisire a apei

Aveți grijă la consumul de apă! Începând cu 1 Ianuarie 2024 tariful de la Apa Nova s-a mărit. Prețul este de 10,69 lei/m3 la care se adauga 1,74 lei curentul consumat de pompele/m3 de apă ale blocului. Prețul total este de 12,43 lei/m3 apă. Este important pentru fiecare dintre noi să economisim apă și bani. […]

Proces Verbal Adunarea Generala 2018

La data de 31 iulie 2018, orele 18.00, subscrisa, Asociaţia de Proprietari Turn T3, str. Doamna Ghica nr. 32B, reprezentată de Președinte, a ținut Adunarea Generală Ordinară, la sediul asociatiei. Reconvocarea a fost adusă la cunoștință prin afișarea la avizier în loby-ul blocului, la loc vizibil in data de 22 iulie 2018. De asemenea a […]